Đặc sủng Mến Thánh Giá

 

Nội dung của tập này gồm những bài viết về Đức cha Lambert de la Motte. Tập này được soạn vào đầu mùa hè năm 2009 khi chúng tôi chuẩn bị đi thuyết tŕnh cho các nữ tu Mến Thánh Giá tại Los Angeles về đấng sáng lập của họ…

 

 

Giới Thiệu

 

Bài 1 : Tại sao ? (Tại sao tôi nghiên cứu ? Đặc sủng. Căn tính. Linh đạo).

Bài 2 : T́m hiểu đấng sáng lập ḍng Mến Thánh Giá (Tại sao ? Kư sự và Nhật kư. Thư từ. Các bản văn khác).

Bài 3 : Thời nhỏ (Ngày sinh. Những vấn nạn khác).

Bài 4 : Lúc lên chín tuổi.

Bài 5 : Mến Thánh Giá (1) (Tên gọi « Mến Thánh Giá ». Lúc lên chín tuổi. Tại Bassora tháng 4 năm 1661).

Bài 6 : Những cơn cám dỗ (Từ Surate tới Masulipatan. Những cơn cám dỗ. Con rắn đồng).

Bài 7 : Mến Thánh Giá (2) (Tại Tenasserim tháng 6 năm 1662. Cuộc tĩnh tâm năm 1662. Cuộc tĩnh tâm năm 1663. Thư gửi cha Vincent de Meur).

Bài 8 : Mến Thánh Giá (3) (Hội Ḍng Tông Đồ. Dự án năm 1667).

Bài 9 : Mến Thánh Giá (4) (Thứ tự diễn biến. Giới thiệu bản văn. Một hội ḍng mới. Hội Ḍng Những Người Mến Thánh Giá. Đặc sủng Mến Thánh Giá. « Hiệp Hội Giáo Dân Mến Thánh Giá ». Giới thiệu bản luật Hiệp Hội).

Bài 10 : Mến Thánh Giá (5) (Thư luân lưu. « Ḍng Chị Em Mến Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô ». Mục đích và công tác. Luật lệ. « Thư gửi bà Anê và bà Paola ». Ṭa Thánh công nhận.

Bài 11 : Đôi ba câu chuyện (Câu tâm niệm. Con đường chật hẹp. Đức khiêm nhượng).

Bài 12 : Ngày 15 tháng 6 năm 1679.

 

Kết Luận

 

Phụ lục :

1. Tài liệu giúp t́m hiểu đặc sủng đấng sáng lập ḍng Mến Thánh Giá.

2. Niên biểu Đức cha Lambert de la Motte.

 

Mục Lục

 

<<< >>>