trang chính | josephdao | tài liệu | nối kết | liên lạc

 

 

nối kết  |  liens

 

Tự điển tiếng Pháp thế kỷ thứ XVII

http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm

 

Tự điển tiếng la tinh

http://www.lexilogos.com/latin_langue_dictionnaires.htm

 

http://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php

 

http://www.verbix.com/languages/latin.shtml

 

Hội Thừa Sai Paris

http://www.mepasie.org/ 

 

Thư viện quốc gia của Pháp

http://www.bnf.fr/

 

đặc biệt là phần « thư viện số » tại đây

http://gallica.bnf.fr/

 

Tìm sách vở trên mạng Google

http://books.google.fr/

 

Tìm tài liệu lưu trữ

http://www.archive.org/

 

Những tập album hình ảnh của P.J.D. về Mến Thánh Giá

http://picasaweb.google.fr/menthanhgia/

 

Blog của P.J.D. về Mến Thánh Giá

http://josephdao.blogspot.com/