trang chính | josephdao | tài liệu | nối kết | liên lạc

 

josephdao

(bài viết của Đào Quang Toản)

 

Hồi đó, tại Việt Nam, cô bạn nữ tu của tôi giữ chức vụ « giám sư học viện ḍng Mến Thánh Giá ». Hồi đó, tại Pháp, tôi đang soạn luận văn cao học thần học về Đức cha Louis Laneau, tôi gặp một tài liệu kể chuyện Đức cha Lambert de la Motte trên đường sang Thái Lan bị rơi xuống sông mà không biết bơi. Trời sinh tính hay xiên xỏ, thích chọc ghẹo, tôi bèn dịch câu chuyện Đc Lambert chết đuối hụt cho cô bạn. Ai dè cô ta lại hớn hở đem ra dạy lại cho các cô trẻ hơn trong ḍng. Hỏi ra mới biết rằng cô bạn không biết chi nhiều về đấng sáng lập ḍng ḿnh. Từ năm 1992 đó, tôi nghĩ ḿnh cần phải góp sức một chút mà giúp các bạn nữ tu Mến Thánh Giá biết thêm về đấng lập ḍng họ là ai ? quá khứ ḍng của họ ra sao ? ơn gọi đặc biệt của họ như thế nào ? v.v. ? Rồi, qua đó, cũng là cách để người công giáo Việt Nam biết cái mà Thiên Chúa đă ban riêng cho họ, cho Giáo Hội của họ, cho quê hương đất nước của họ.

Càng nghiên cứu t́m ṭi th́ càng khám phá ra những sự mới lạ và thấy rằng hồi trước ḿnh đă hiểu sai điều này điểm nọ, ḿnh đă viết những điều thật đáng xấu hổ. Tuy nhiên, ở đây, khi đăng các bài viết cũ, chúng tôi xin được giữ nguyên văn như đă viết ra lúc đó, kể cả các nhầm lẫn. (Chúng tôi sẽ thêm chú thích riêng khi có sai lầm cần sửa chữa).

 

 

 

Bài viết ngắn (articles)

 

2010

Niên Biếu Đức cha Pallu (PDF)

2010

Những Sắc Lệnh của các Đức Giáo Hoàng (PDF)

2010

Kư Sự của cha Vachet

2009

Công Đồng Ajuthia

2009

Đức khiêm nhường

2009

Huấn Thị năm 1659 (PDF) (2/2)

2009

Huấn Thị năm 1659 (PDF) (1/2)

2008

Lúc lên chín tuổi (PDF)

2008

Đức ông Phanxicô Ingoli (PDF)

2008

Di Chúc của Đc Lambert

2007

Vấn nạn Frondeville (PDF)

2007

Ḷng sùng kính thánh Giuse nơi Đc Lambert

2006

Tài liệu về Đức Cha Lambert de la Motte (2/2) (PDF)

2006

Tài liệu về Đức Cha Lambert de la Motte (1/2) (PDF)

2006

Thư gửi cha Chính

2006

Vài trích dẫn để suy nghĩ về Đức cha Lambert

2002

Góp ư cho Tổng Tu Nghị Bắc Hải

2002

Les religieuses Amantes de la Croix (PDF) (en français)

2001

Ơn soi sáng tại Annecy năm 1657 ?

2000 

Lời khấn đơn (Những cải cách…)

2000 

Những cải cách trong lịch sử ḍng Mến Thánh Giá

2000

Bà công tước Aiguillon

1999

Linh mục Simon Hallé (1602-1672)

1999

Bài nói chuyện với Nhóm Nghiên Cứu tại Sài G̣n

1999

Vài trích dịch từ tác phẩm « Le Chrétien Intérieur »

1998

Ba cô trinh nữ xứ Đông năm 1640

 

 

 

Bài viết dài (livres)

 

2010

Đức cha Pallu và Ḍng Mến Thánh Giá (PDF)

2010

Documents Historiques des Amantes de la Croix. – COCHINCHINE 1800-1844 (PDF)

2010

Documents Historiques des Amantes de la Croix. – COCHINCHINE 1750-1799 (PDF)

2010

Documents Historiques des Amantes de la Croix. – COCHINCHINE 1700-1749 (PDF)

2010

Documents Historiques des Amantes de la Croix. – COCHINCHINE 1667-1699 (PDF)

2010

Documents Historiques des Amantes de la Croix. – TONKIN OCCIDENTAL 1800-1846 (PDF)

2009

Đặc sủng Mến Thánh Giá (PDF)

2009

Documents Historiques des Amantes de la Croix. – TONKIN OCCIDENTAL 1750-1799 (PDF)

2009

Documents Historiques des Amantes de la Croix. – TONKIN OCCIDENTAL 1700-1749 (PDF)

2009

Documents Historiques des Amantes de la Croix. – TONKIN 1640-1699 (PDF)

2008

 Đức Cha Lambert với chế độ bảo trợ truyền giáo Bồ Đào Nha (PDF)

2007

 Đức cha Pierre Lambert de la Motte (Frondeville) (PDF) (389 Ko)

2006 

 Les Relations de Mgr Lambert de la Motte : 1660-1670 (PDF) (en français)

2006 

 Cuộc đời Đức cha Lambert de la Motte (PDF) (J.C. Brisacier)

2006 

 Chuyện Đức cha Lambert (B. Vachet) (PDF)

2006

 Mgr Lambert de la Motte, par Bénigne Vachet (PDF) (en français)

2005 

 Thăm viếng nơi xưa (PDF)

2002 

 Đức cha Lambert de la Motte, giai đoạn tại Pháp (1624-1660)

2001 

 Cha Durand và Mến Thánh Giá. Anê Soạn và Anna Trị

2000 

 Nguyễn Thị Hậu (1814-1841) (PDF)

1998 

 Mến Thánh Giá thế kỷ 17. Thành lập và tổ chức

1998 

 Hai bản luật xưa của ḍng Mến Thánh Giá (PDF)

1996 

 Kư sự cuộc hành tŕnh của Đức cha Beryte