trang chnh | josephdao | ti liệu | nối kết | lin lạc

 

ti liệu

(sử liệu v cc tc giả khc)

 

 

 

Bi ngắn (articles)

 

2008

Le testament de Mgr Lambert de la Motte (PDF) (en franais)

2001

Voeux (PDF) (en franais)

1934

Concile dIndochine en 1934 (PDF) (en franais)

1934

Concilium Indonensi 1934 (PDF) (latin)

1920

Địa phận Thanh (trch)

1912

Cng đồng Kẻ Sở năm 1912

1908

Địa phận Ty Đng Ngoi (trch)

1907

69 điều b thnh Trsa khuyn bảo chị em trong dng người đi đng nhn đức cho trọn

1900

Synodus 1900 (PDF) (latin)

1900

Cng đồng Kẻ Sặt năm 1900

1894

Amantes de la Croix (A. Launay) (PDF) (en franais)

1886

Truyện D Ysave Đệ (cha Gernot Qu)

1884

Truyện Ann Nguyễn Thị Mu (cha Gernot Qu)

1859

Amantes de la Croix (Abb Migne) (PDF) (en franais)

1799

Nh thy khng được ra vo nh chị em (Mgr Longer)

1795

Cng đồng Kẻ Vĩnh năm 1795

1792

Khuyn Người Nh Mụ (Đức cha Longer)

xxx

Kinh (Amep, volume 1100)

 

 

 

Bi di (livres)

 

2011

Joachim DINH THUC : Les Amantes de la Croix au Vietnam (Thse, Roma, 1960)

2010

Trần Thị Thanh Hương : AMORE STRAORDINARIO (Tesi, Roma, 2006), 340 p. (PDF)

2010

Trần Thị Hồng Ty : Lexercice de lautorit (Thse, Strasbourg, 2005), 392 p., (PDF)

2008

Lettres Franaises de Mgr Lambert de la Motte (PDF)

2008

Journal de Mgr Lambert de la Motte : 1674-1678 (PDF)

2006

Vie de Mgr Lamothe Lambert, vque de Bryte (J-C de Brisacier) (PDF) (en vietnamien et en franais)

1907

Php nh Chị em mến Cau rt Đức Cha Jsu (PDF) (216 Ko)

xxx

Php Dng Chị Em Mến Curt Đức Cha Jsu

1668

Relation Abrge des Missions et des Voyages des Evesques Franois (PDF)