/daoquangtoan/

hân hạnh kính chào quư vị !

 

đôi điều về lịch sử ḍng Mến Thánh Giá và đấng sáng lập ḍng là Đức cha Lambert de la Motte

 

Tài liệu mới đăng :

Đức cha Pallu và Ḍng Mến Thánh Giá

… Qua tập viết này, tôi hân hạnh giới thiệu Đức cha Pallu trong những ǵ có liên hệ tới ḍng Mến Thánh Giá. Tôi không có tham vọng tŕnh bày đầy đủ về vị giám mục đầu tiên của xứ Đàng Ngoài, dù ngài là một nhân vật rất hy hữu. Tôi chỉ có ư nêu ra đây những đóng góp của ngài cho ḍng Mến Thánh Giá mà thôi…

Phụ lục 1 : Những Sắc Lệnh của các Đức Giáo Hoàng

Phụ lục 2 : Niên biểu Đức cha Pallu

 

 

Luận án tiến sĩ của Linh mục Gioakim Đinh Thực

Joachim DINH-THUC

Les Amantes de la Croix au Vietnam

(Leurs origines - leur subsistance et leurs activités sous les persécutions - leurs statuts juridiques - les réformes ou leur passage de l’état de vierges vivant en commun à celui de religieuses.)

Thèse de Doctorat présentée auprès de l’Université Pontificale Grégorienne à la Faculté du Droit Canonique.

Le 15 novembre 1960.

(254 pages)

 

 

Hai luận án tiến sĩ :

Trần Thị Hồng Túy : L’exercice de l’autorité (Thèse, Strasbourg, 2005), 2 tomes, 392 p., (PDF).

Trần Thị Thanh Hương : AMORE STRAORDINARIO (Tesi, Roma, 2006), 340 p., (PDF)

 

 

Kư Sự của cha Vachet : Đức cha Lambert viếng thăm Đàng Trong lần đầu.

Khi Đức cha Lambert sang Đàng Trong lần thứ nhất th́ mang theo hai thừa sai người Pháp là cha Mahot và cha Vachet. Một trong hai thừa sai này là cha Vachet đă viết một bản tường thuật khá tỉ mỉ về chuyến đi, và bản tường thuật ấy đă được Hội Thừa Sai Paris xuất bản thành sách vào năm 1680.

 

 

Đặc sủng Mến Thánh Giá

Giới Thiệu

Nội dung của tập này gồm những bài viết về Đức cha Lambert de la Motte. Tập này được soạn vào đầu mùa hè năm 2009 khi chúng tôi chuẩn bị đi thuyết tŕnh cho các nữ tu Mến Thánh Giá tại Los Angeles về đấng sáng lập của họ. Chúng tôi muốn giới thiệu đặc sủng Mến Thánh Giá nơi ngài hơn là tiểu sử của ngài. (…)

Về nội dung cụ thể, tập « giáo án » này sẽ dẫn bạn đọc đi qua những bài khác nhau. Có bài đă được phổ biến, có bài mới được soạn ra. Mục đích chính của các bài này là dựa trên các thư văn của Đức cha Lambert c̣n lưu lại để khám phá ra đặc sủng Mến Thánh Giá. (…)

 

Công đồng Ajuthia năm 1664

Ngày 22.8.1662, Đc Lambert đặt chân tới Ajuthia, lúc đó là kinh đô Xiêm La. Cùng với ngài, có hai linh mục thừa sai là cha Bourges và cha Deydier. Gần một năm sau, ngày 20.7.1663, ngài cùng cha Deydier xuống tàu đi Trung Hoa. Tàu gặp băo tố ngoài khơi Cam Bốt, họ phải dùng đường bộ trở lại. Họ về tới Ajuthia ngày 15.9. Một tháng sau, ngày 14.10, cha Bourges rời Ajuthia, lên đường về Pháp. Sang năm 1664, ngày 27.1, Đc Pallu cùng bốn linh mục và một giáo dân tới được Ajuthia.

Như thế, vào thời điểm đó tại Xiêm La, nhóm thừa sai Pháp gồm tất cả là hai giám mục, năm linh mục và một giáo dân. Họ sẽ làm ǵ trong năm 1664 này ? Chúng ta biết ǵ về công đồng Ajuthia cử hành vào năm đó ? Về « Huấn Thị gửi các thừa sai » (Monita ad missionarios) ? Nhất là về « Hội Ḍng Tông Đồ » (Congregatio Apostolica) ? Và tại sao Đc Pallu đă không sang Đàng Ngoài lúc đó ? Tại sao Đc Lambert cũng đă không đi Trung Hoa hoặc sang Đàng Trong ? Và các vị thừa sai khác đă làm ǵ ? Sau cùng, tại sao Đc Pallu trở lại Âu châu ? Những quyết định chung này đă diễn ra như thế nào, và vào lúc nào ?

 

Documents Historiques des Amantes de la Croix

 

Tài liệu lịch sử về ḍng Mến Thánh Giá tại Việt Nam

VOLUME I

 

Chapitre 1 : TONKIN 1640-1699 : Đây là một chương sưu tập lại những tài liệu lịch sử về các nữ tu ḍng Mến Thánh Giá tại Đàng Ngoài vào thế kỷ 17. (PDF)

Chapitre 2 : TONKIN OCCIDENTAL 1700-1749 : Đây là một chương sưu tập lại những tài liệu lịch sử về các nữ tu ḍng Mến Thánh Giá tại Tây Đàng Ngoài vào nửa đầu thế kỷ 18. (PDF)

Chapitre 3 : TONKIN OCCIDENTAL 1750-1799 : Đây là một chương sưu tập lại những tài liệu lịch sử về các nữ tu ḍng Mến Thánh Giá tại Tây Đàng Ngoài vào nửa cuối thế kỷ 18. (PDF)

Chapitre 4 : TONKIN OCCIDENTAL 1800-1846 : Giới thiệu gần 100 tài liệu lịch sử về các nữ tu ḍng Mến Thánh Giá tại Tây Đàng Ngoài từ đầu thế kỷ 19 cho tới khi chia giáo phận vào năm 1846. (PDF)

 

 

VOLUME II

 

Chapitre 1 : COCHINCHINE 1667-1699 :  Giới thiệu những tài liệu lịch sử về các nữ tu ḍng Mến Thánh Giá tại Đàng Trong và Xiêm La trong những năm đầu tiên. (PDF)

Chapitre 2 : COCHINCHINE 1700-1749 : Đây là một chương sưu tập lại những tài liệu lịch sử về các nữ tu ḍng Mến Thánh Giá tại Đàng Trong vào nửa đầu thế kỷ 18, thời kỳ tan tác. (PDF)

Chapitre 3 : COCHINCHINE 1750-1799 : Những tài liệu lịch sử về các nữ tu ḍng Mến Thánh Giá tại Đàng Trong vào nửa cuối thế kỷ 18, từ tan tác tới tái lập. (PDF)

Chapitre 4 : COCHINCHINE 1800-1844 : Tài liệu lịch sử về các nữ tu ḍng Mến Thánh Giá tại Đàng Trong từ đầu thế kỷ thứ 19 cho đến khi chia giáo phận Đàng Trong thành giáo phận Đông Đàng Trong (Qui Nhơn) và Tây Đàng Trong (Sài G̣n) vào năm 1844. (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

josephdao

(các bài viết của Đào Quang Toản)

tài liệu

(sử liệu và các tác giả khác)

 

trang tiếng Pháp

nối kết

vài trang web hữu ích trong việc nghiên cứu

liên lạc

để góp ư, thắc mắc, chia sẻ, cộng tác, v.v.